QÜESTIONARIS AUTOCORREGIBLES AMB GOOGLE DOCS I FLUBAROO

Ja fa temps que són ben conegudes les possibilitats de Google Docs i els seus formularis per al treball a l'aula. Una d'aquestes possibilitats és la creació de qüestionaris per utilitzar-los en els processos d'avaluació. Fins ara, el que obteníem era un full de càlcul on hi havia una fila per cada alumne i una columna per cada resposta, de manera que posteriorment calia comprovar manualment les respostes dels alumnes o bé inserir laborioses fórmules condicionals. Per millorar la funcionalitat dels nostres qüestionaris de Google Docs, emprarem una eina que s'hi integra i en possibilita la correcció automàtica. Es tracta de Flubaroo.

VIDEOPAD: FUNCIONS PRINCIPALS

En aquest vídeotutorial s'exposen les característiques bàsiques del funcionament de l'editor de vídeo gratuït VideoPad.

EL GESTOR DE PRESENTACIONS DE GOOGLE DOCS

En aquest videotutorial es descriuen les funcionalitats principals del gestor de presentacions de Google Docs.

COMPARTIR UN DOCUMENT AMB GOOGLE DOCS

En el següent videotutorial s'expliquen els passos que cal seguir per compartir un document a través de Google Docs.

CREACIÓ D'UN GRUP DE CONTACTES AMB GMAIL

En el següent videotutorial s'explica com crear un grup de contactes amb GMAIL per tal de compartir amb un sol clic tot tipus de documents amb els nostres alumnes.