QÜESTIONARIS AUTOCORREGIBLES AMB GOOGLE DOCS I FLUBAROO

Ja fa temps que són ben conegudes les possibilitats de Google Docs i els seus formularis per al treball a l'aula. Una d'aquestes possibilitats és la creació de qüestionaris per utilitzar-los en els processos d'avaluació. Fins ara, el que obteníem era un full de càlcul on hi havia una fila per cada alumne i una columna per cada resposta, de manera que posteriorment calia comprovar manualment les respostes dels alumnes o bé inserir laborioses fórmules condicionals. Per millorar la funcionalitat dels nostres qüestionaris de Google Docs, emprarem una eina que s'hi integra i en possibilita la correcció automàtica. Es tracta de Flubaroo.